Caspah Promotion video

Dưới đây là một đoạn video nhanh chóng từ một studio da mà sử dụng Caspah Kem Sáng cho việc làm sáng sắc tố da cho khách hàng của họ. Katia tại Trân Châu Skin Studio có trong ...