Caspah Promotion video


Dưới đây là một đoạn video nhanh chóng từ một studio da mà sử dụng Caspah Kem Sáng cho việc làm sáng sắc tố da cho khách hàng của họ. Katia tại Trân Châu Skin Studio đã giới thiệu Caspah Kem Nám là sản phẩm mới nhất tại phòng thu của mình.

Có cũng được đề cập đến trong Kem Sáng Intimate Caspah cho sét của khu vực tư nhân bao gồm cả âm đạo, dương vật, hậu môn, và núm vú.

Tuyệt vời để xem những người khác bắt đầu để thúc đẩy Caspah như kem làm sáng yêu thích của họ.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •